فیلم سلام بمبئی که در آن بازیگران ایرانی و هندی در کنار هم بازی میکنند و با حضور بازیگر هندی آن، دیا میرزا، در تهران نمایشش آغاز خواهد شد، قصد دارد بلیتهای افتتاحیهاش را با قیمت ۳۰۰ هزار تومان به فروش برساند.

این رقمی است که مشخص نیست در ازای آن بجز تماشای فیلم قرار است چه چیزی به مخاطب ارائه شود.

در این فیلم محمدرضا گلزار، بنیامین بهادری و همسرش شایلی محمودی بازی میکنند.