{{غلامرضا کویتی‌پور}}، نوحه‌خوان مشهور و خواننده قطعه «ممد نبودی»، با {{روزنامه جام جم}} گفتگویی کرده و درباره {{شبکه من و تو}} و {{برنامه استیج}} هم سخن گفته است.

او می‌گوید {{برنامه شب ‌کوک}} را می‌بیند و می‌پسندد و سپس اضافه می‌کند «شبکه ماهواره‌ای من و تو هم برنامه‌ای را با عنوان استیج برای کشف صداها و استعدادهای آوازی اجرا می‌کند.»

او می‌گوید شبکه من و تو را نگاه می‌کند، برنامه استیج را دوست دارد و دنبال می‌کند و اضافه می‌کند : «البته باید در آن شرط ادب هم رعایت شود.»

غلامرضا کویتی‌پور در این مصاحبه، شرط ادب را این‌طور شرح می‌دهد: «این برنامه چون به کشف استعدادهای خوانندگی و صداهای جدید می انجامد خیلی خوب است اما بهتر آن است که مدیران و کارشناسان قبل از ضبط رقابتی برنامه، افرادی را انتخاب کنند که با هنر آواز و موسیقی آشنا باشند. بارها شده جوانی را روی استیج آورده اند که به دلیل برخی از ضعف ها، آن جوان تحقیر شده که حس تحقیر شدن جویندگان هنر را من نمی پسندم. همچنین داوران استیج هم در برخی موارد چنان با قصد و منظور رأی و نظر یکدیگر را رد می کنند که به روشنی معلوم است اختلافی بین آنها وجود دارد و می خواهند یکدیگر را ضایع کنند. نباید هدف کشف استعدادهای جوان تحت شعاع داوری های شخصی قرار گیرد.»