شبکه جم مدعی شد که طرحی تحقیقی فراهم کرده که می‌تواند برای ۵ میلیون نفر در ایران اشتغال‌ ایجاد کند!!!

مدیریت شبکه جم، که به صورت غیرمجاز از نظر ایران، برنامه پخش می‌کند و اینک یکی پس از دیگری، سریال می‌سازد می‌گوید می‌تواند با استفاده از طرحی که مدیر شبکه‌اش نقشه آن را کشیده، صنعت توریسم را در ایران متحول کند. سعید کریمیان، مدیر این شبکه در برنامه اقتصاد امروز آن می‌گوید پیش‌شرط این طرح این است که هتل‌هایی مثلا برای دوران هخامنشی یا سلجوقی یا دیگران ساخته شود که در آن با محدودیت‌های فعلی هم می‌توان توریست را عادت داد.

این طرح شامل پوشاندن لباس‌های آن دوران و شیوه زندگی عده‌ای از افراد باشد. در این برنامه عنوان شده که چون تجملاتی هم در قدیم در ایران وجود داشته است می‌توان نوعی از زندگی لاکچری تاریخی را هم به توریست‌ها پیشکش کرد.

مدیر شبکه جم که مدعی توانایی برای تحول در صنعت توریست کشور است می‌گوید که در آمریکا کارتون تولید می‌کنند و بعد می‌آیند عروسک و لوازم آن را هم تولید می‌کنند. در سال ۲۰۱۵ فروش آمریکا از اسباب‌بازی‌هایش ۷ و نیم میلیارد دلار بوده است.

طبق این طرح عجیب، ۴۰ میلیون توریست به ایران می‌آید! مدیر شبکه جم می‌گوید که چون در ایران نمی‌توانند کار بکنند آمده‌اند و بر اساس اقلیم این موضوع را درآورده است. برای یزد و کاشان و تهران و زاهدان و شهرها برنامه ریزی کرده اند!

نقش مدیر گروه جم و شبکه‌های تلویزیونی جم، درباره نقشی که در این میان می‌خواهد ایفا کند این است که تا سال ۲۰۲۵ بتواند ۵۰ شبکه تراول (سفر) به زبان‌های مختلف ایجاد کنند که ۵۰ درصد درباره توریسم جهانی* ۲۵ درصد درباره آن منطقه و ۲۵ درصد آن‌ها درباره ایران باشد. این به گفته او کمک می‌کند که جهانیان با ایران آشنا شوند. مثلا شبکه جم تراول فرانسوی که اولی آن خواهد بود و بعدی آن انگلیسی است می‌خواهد جذابیت توریستی ایرانی را مردم نشان بدهند و سبب آمدن توریست به ایران شوند.