سیروس الوند، در گفتگویی که جواد یحیوی در برنامه ویدئویی اینترنتی آپاراتچی جایی به تهران قدیم می‌رسد و وقتی می‌خواهد درباره خاطرات آن زمان و کارگردانی فیلم فریاد زیر آب و حضور داریوش اقبالی در آن صحبت کند، اشاره‌ای می‌کند به علت نامگذاری سیدخندان، محلی که اکنون مرز بین منطقه ۷ و منطقه ۳ شهرداری […]