{{رها اعتمادی}}، مجری برنامه {{استیج}}، در یک بخش تلویزیونی در {{شبکه من و تو}} حاضر شد و گفت قسمت دوم یا سری ۲ این برنامه را کلید زده است. از بار پیش که ضبط صداها در این شبکه ماهوارهای با بودجه ناشفاف، آغاز شده بود ۱۰ ماه حدودا گرفته شده است.

بنا بر اعلام این شبکه ماهوارهای فارسیزبان غیرمجاز که از لندن با هدف تاثیرگذاری روی مخاطب داخل ایران برنامه پخش میکند، فینال برنامه استیج سری دوم طوری است که نوروز ۹۶ برگزار شود و روال {{مسابقه استیج}} تغییری نخواهد کرد.

بودجه این برنامهها همیشه سوال مهم و پاسخ آن مبهم بوده است. چنانکه خود بودجه شبکه نیز همیشه با فرضیاتی بدبینانه همراه است. در این باره تا به حال {{شبکه منوتو}} اطلاعاتی منتشر نکرده است. از سوی دیگر میگوید که کلیه مخارج هر شرکتکننده ظاهرا با تاکید بر «مثل همیشه»‌بودن، بر عهده تلویزیون است. استودیوی برنامه استیج در تلویزیون ماهوارهای غیرمجاز من و تو خواهد بود و مانند مسابقه قدیمیترِ {{آکادمی موسیقی گوگوش}}، در فضایی دیگر برگزار نخواهد شد.

ظاهرا تغییرات در برنامه امسال در حد تغییر دکور صحنه و موارد ظاهری است.

موضوع بعدی داوران مسابقه است که شبکه قصد اعلام اطلاعات دقیقی درباره آنها نداده است. با این گفته، احتمال بروز اختلافاتی در میان داوران سال گذشته مطرح میشود.

داوران سال گذشته {{رضا روحانی}}، {{شهرام آذر}} (سندی)، حامد نیکپی و {{بابک سعیدی}} بودند. تغییر آرایش داوران نسبت به برنامه {{آکادمی موسیقی گوگوش}}، منجر به این شده که مخاطبان زیادی گمان کنند اختلافاتی میان گوگوش و هومن خلعتبری با هم و با شبکه من و تو بروز کرده است.

تاکید بر حضور بیشتر رپرها در سال دوم {{برنامه استیج}} نشان میدهد {{شبکه من و تو}} از حضور خوانندهای به نام امین در سال گذشته سود بیشتری برده است تا دیگران. او یک ترانه تقریبا سیاسی در برنامه پارسال اجرا کرده بود. همچنین حضور افغانها در برنامه امسال بیشتر خواهد بود. این موضوع میتواند منجر به افزایش رقابت میان برنامه استعدادیابی ستاره افغان در شبکه طلوع با برنامه استیج شبکه من و تو شود.

در برنامه اعلام نتایج میهمانهایی اعلام نشده حضور خواهند داشت و این موضوع میتواند منجر به بروز حاشیههای دیگر شود.