آرایش خوب و مهارت در زیباتر نشان دادن چهره هم فوت و فن‌هایی دارد که بهتر است همه خانم‌ها از آن‌ها با خبر باشند. چند نکته از این رازهای آرایشی  درباره زدنکرم پودر رابا شما در میان می‌گذاریم تا شما هم در آرایش حرفه‌ای شوید.