در خرداد ۱۳۵۶، اعلام شد که یک بزرگراه، جاده آبعلی را در شرق تهران به جاده کرج در غرب تهران متصل خواهد کرد. از این بزرگراه در ابتدا به عنوان بزرگراه سیدخندان نام برده میشد اما مشخص شد طرح، بزرگراه داریوش نام دارد.