تبلیغی از یک تور ایران‌گردی را با هم می‌بینیم به مقصد شهر تهران که در دهه ۵۰ خورشیدی در روزنامه‌های خارجی چاپ می‌شد.