اولین شبکه ماهوارهای فارسیزبان که به صورت غیرمجاز بر روی آسمان ایران امواج فرستاد، شبکه NITV بوده است. این شبکه البته روایتی از خود ارائه میکند که از نظر تاریخی و مشاهدات رسانهای، با آنچه مخاطب در داخل ایران مشاهده میکرده، مواضع سیاسی و مقابلههایی با هنجارهای اجتماعی روایتی زاویهدار و حتی گاهی متضاد است. اما خواندن روایتی هر چند نادرست از مدیریت آن میتواند در تاریخ رسانه‌‌های غیرمجازِ ایران، به عنوان یک روایت یا در حقیقت خودروایت مفید باشد. از این روی، برخی از گفتههای ضیا آتابای، درباره پشت پرده شبکه تلویزیونی تحت مدیریتش را با هم میخوانیم:

عکسی قدیمی از ضیا آتابای

عکسی قدیمی از ضیا آتابای

 

ضیا آتابای به گفته خودش فراموشی گرفته و خیلی چیزها را یادش نمی آید

او میگوید که کارش در خارج از ایران را با یک برنامه تلویزیونی یکی دو ساعته در کالیفرنیای شمالی شروع کرده و پس از آن تصمیم گرفت با شبکه تلویزیونی پارس همکاری کند. پارس در آن زمان شبکهای محلی بود که در آمریکا برای ایرانیان برنامه پخش میکرد. مدیریت آن شبکه را آقایی به نام شجره بر عهده داشت و ضیا آتابای میرود با او شریک میشود.

دعوای ضیا آتابای با ساسان کمالی

یک روز وقتی یک خانم و آقا در آن شبکه مشغول کار بودهاند مشغول سانسور اخبار بودهاند. او به عنوان شریک در کارها دخالت میکرده است. خودش میگوید اعتراض کردم چرا خبرها را عوض میکنید و خبرها را نباید عوض کرد. بعد از ۲۴ ساعت دعوا میشود و قهر میکنند. او میگوید این فرد ساسان کمالی بوده است.

هاله وارد میشود

در این زمان، هاله، همسر مدیر شبکه وارد ماجرا میشود. بعد از گفتگو با هم به دنبال شهرام همایون میروند و این مجری سیاسی را که آن زمان در فکر راهاندازی یک مجله یا روزنامه بوده است به کار دعوت میکنند. او وارد ماجرا میشود. در آن زمان ضیا آتابای مشغول کار در بیزینس پزشکی به همراه همسرش پروین آتابای بوده است.

شهرام همایون از کجا پیدایش شد؟

تا زمانی که شهرام همایون و یک نفر دیگر که نامش را نمیگوید، میگویند که تلویزیون افت کرده است و تلویزیون سابق نیست. ضیا آتابای میگوید که اوضاع عوض نشده بود. بعدش به من گفتند که چرا تلویزیون نمیزنی؟ گفتم آخر ساده نیست و اگر بخواهم بزنم نمیخواهم این طوری باشد.

NITV متولد میشود

ضیا آتابای میگوید همسرش گفت من به کارهای شرکت میرسم و تو تلویزیون بزن. ضیا آتابای میرود و تلویزیونش را در جایی که «به گفته آمریکاییها جای خوبی نیست» تاسیس میکند. این شبکه ماهوارهای قرار بوده تلویزیونی کابلی باشد. علیرضا میبدی را به کار میگیرد.

روی آنتن ایران

میگوید یک روز هی تماس تلفنی از ایران گرفته میشود و میفهمیم روی آنتن هستیم. علیرضا میبدی یک سیب قرمز دستش گرفته بود و تماشاگران ما رنگ آن را میگفتند. فهمیدیم بعد از ۲ هفته که قطع شده است. یک شرکت فرانسوی ما را روی تلویزیونهای ماهوارهای در ایران فرستاده بودند. رفتیم گفتیم چه خبر است؟ گفتند ماهی ۴۵ هزار دلار. ما خرجمان در ماه ۲۰۰ و خوردهای دلار بود. وقتی که شروع شد حدود ۸۰۱۰۰ هزار دلار از تبلیغ در میآوردیم و ماهی ۱۰۰ هزار دلار ضرر میدادم. خبرنگار نیویورک تایمز خبر داده بود که مردم در ایران کلیههایشان را میفروشند تا ستلایت بگیرند (بدیهیست که چنین ادعایی دروغ است). ضیا آتابای بقیه ماجرا را به حسادت دیگران و اختلافات داخلی ارتباط میدهد. میگوید بین کادر فنی و اداری هم اختلافات بالا میگیرد. در جایی دیگر استودیو میگیرند و فضایی تازه راه میاندازند.

قهر علیرضا میبدی و ضیا آتابای

او میگوید قراردادی ۳ ساله با علیرضا میبدی داشته است اما قهر میکند. ماهی ۶ هزار دلار پیشپرداخت میگرفته است. اما استعفا داد. میگوید دیگرانی مثل نورالدین ثابت ایمانی هم به خاطر این که زندگیاش بگذرد کارهای دیگری میکرد.

چه شد که ان آی تی وی تصمیم گرفت یکهو سیاسی بشود؟

مدیر سابق این شبکه ماهوارهای غیر مجاز میگوید که شخصا تصمیم گرفته سیاسی باشد. اما با توجه به زمانی که خود همین شبکه تلاش بر اجتناب از سیاست داشت احتمال ساخت و پاختهای پشت پرده با گروههای سیاسی و یا دریافت بودجههایی دیگر، دور از ذهن نیست.

شبکه ان آی تی وی دو سال است هیچ فعالیتی ندارد. پیش از آن برای ۹ سال فعالیت پر افت و خیز داشت. هر ماه ۲۰۰ هزار دلار هزینه داشت و ۹ میلیون دلار به گفته مدیرش «ضرر کرده است»! او میگوید میتوانستم خانههای بیشتری بخرم و بفروشم. (صحت ادعا غیر قابل بررسی است.)

نقش همسر ضیا درباره پیشرفت ضیا

او میگوید که همسرش نقشی در اداره تلویزیون نداشته است. اما در برخی از درگیریها از جمله درگیری با علیرضا میبدی وارد بازی شده است.

نظر ضیا آتابای درباره شبکه جم و شبکه من و تو

مدیر شبکه تعطیل شده ان آی تی وی میگوید نمیدانم دولتها تبلیغ این شبکه من و تو را میکنند یا از جاهای دیگر. بعضی از افراد هستند که پولشان را از کشورهایی مثل عربستان گرفتهاند (اشارهای تلویحی شاید به علیرضا نوریزاده و تلویزیون ایران فردا).

او مثال میزند که اگر یک ساندویچ فروشی بزنم که وضعم خوب باشد، خواهر خود من اگر از من بپرسد چرا وضعت خوب شده و بفهمد میآید کنارم ساندویچفروشی میزند!‌(منظورش شبکه من و تو و شبکه GEM است).