زنان بسیاری هستند که از اعتماد به نفس کافی درباره فرم و اندازه لب‌ها در صورتشان برخوردار نیستند. به عبارت دیگر آن‌ها فکر می‌کنند که لب‌هایشان خیلی بارک هستند و همیشه در آرزوی داشتن لب‌های کلفت‌‌تر هستند، به این خاطر صورتشان را به سوزن‌های پروتز می‌سپارند تا زیباتر به نظر برسند.
اما راه‌کار دیگری هم به جز تزریق هست. شما می‌توانید از راه درست آرایش کردن لب‌های زیباتری داشته باشید.