خبری قدیمی را با هم می‌خوانیم درباره زندانی شدن داریوش اقبالی، خواننده و بازیگری که در آن زمان به دلایل پرونده‌های گوناگون قضایی در گیر و دار دادگاه بوده و بازداشت شده است. این روزنامه متعلق به سال ۱۳۵۵ است.

به موجب رای دادگاه داریوش به ۶ ماه زندان محکوم شده است و باید در این مدت زندان بماند.

داریوش خواننده معروف رادیو تلویزیون که به اتهام رانندگی بدون گواهینامه و تصادف منجر به نقص عضو، به ۷ ماه زندان محکوم شده بود، دیشب از طرف ماموران پلیس دستگیر و زندانی شد.

داریوش ۳ سال قبل زمانی که گواهینامه رانندگی نداشت با جوانی تصادف کرد و این جوان که از ناحیه دست و چشم آسیب دیده بود به بیمارستان منتقل شد و تحت درمان قرار گرفت. داریوش به اتهام این تصادف دستگیر و تحت تعقیب قرار گرفت.

جوان مجروح پس از مرخص شدن از بیمارستان متوجه شد که دچار نقص عضو شده است و به همین خاطر پرونده این حادثه مورد رسیدگی قرار گرفت و بازپرس دادسرای تهران برای «داریوش» قرار مجرمیت صادر کرد و پرونده او به دادگاه جنحه رفت.

دادگاه محکوم کرد

دادگاه جنحه تهران بعد از رسیدگی به پرونده داریوش سرانجام او را به اتهام رانندگی بدون گواهینامه و همچنین نقص عضو جوان مزبور به ۶ ماه زندان محکوم کرد. پس از محکومیت، داریوش به رای دادگاه اعتراض کرد و پرونده برای رسیدگی به دادگاه استان تهران ارجاع شد. دادگاه استان تهران بعد از رسیدگی به این پرونده رای دادگاه جنجه ناحیه یک دادسرای تهران را تایید کرد و «داریوش» را مستحد ۶ ماه زندان و پرداخت ۳۰۰۰ ریال جزای نقدی دانست.

داریوش به دنبال اعلام رای دادگاه استان تهران به دیوانعالی کشور که عالیترین مرجع قضایی است فرجام داد. دادرسان دیوانعالی کشور که علیترین مرجع قضایی است فرجام داد. دادرسان دیوانعالی کشور بعد از رسیدگی به پرونده داریوش حکم دادگاه جنحه و دادگاه استان را تائید کردند و بدین ترتیب حکم داریوش قطعی شد. او بعد از اطلاع از قطعیت حکم خود تقاضای اعاده دادرسی داد اما این تقاضا رد شد و بدین ترتیب از طرف اجرای احکام دستور دستگیری داریوش صادر شد.

داریوش چه گفت؟

داریوش که اخیرا قرارداد اجرای نقشی را در یک فیلم فارسی که توسط پرویز حجازی تهیه میشود به همراه آیلین ویگن امضا کرده است، بعد از اطلاع از تصمیم دیوانعالی کشور گفت: «در مورد این تصادف من موفق شدم که رضایت بگرم و به همین خاطر رضایت خود را تسلیم مقامات مسئول کردم ولی این درخواست من پذیرفته نشد.»

خبرنگار قضایی کیهان گزارش داد با وجودی که داریوش رضایت گرفت چون این رضایت بعد از قطعی شدن حکم دیوانعالی کشور به دست آمده است تاثیری در رای نداشت به همین خاطر دستور جلب داریوش صادر شد و شب گذشته ماموران کلانتری ۳ تهران به آپارتمان محل زندگی او رفتند و داریوش را دستگیر کردند و به زندان قصر بردند.

در حال حاضر، تنها راه برای کم شدن مدت محکومیت داریوش تقاضای عفو است. داریوش در صورتیکه تقاضای عفو بدهد این تقاضای او در کمیسیون عفو و بخشودگی مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت. تقاضای عفو زندانی هنگامی پذیرفته میشود که زندانی یک سوم از مدت زندانیاش را گذرانده باد بنابراین اگر عفو او پذیرفته شود باید ۲ ماه در زندان بماند.

پرونده دیگر:

از سوی دیگر خبرنگار کیهان گزارش داد که داریوش به خاطر پرونده دیگری که هم اکنون در شعبه ۴ دادیاری دارد به دادگسترش احضار شده است. این پرونده «داریوش» به خاطر شکایتی است که دو کمپانی صفحهپرکنی مطرح کردهاند. آنها مدعیاند که داریوش ترانهّایش را به هر دو کمپانی فروخته و معامله معارض کرده است.

ماجرای این پرونده توسط سپهوند مورد رسیدگی قرار دارد و او داریوش را به دادسرا احضار کرده است. از سوی دیگر منوچهر مسیری که قرار است فیلم داریوش را کارگردانی کند امروز به خبرنگار ما گفت: تا دیشب من اطلاع نداشتم که داریوش زندانی شده است، چرا که او با پرویز حجازی تهیهکننده فیلم قرارداد داشت که بازی را از همین هفته شروع کند اما با زندانی شدن او ما مجبوریم رل داریوش را به هنرپیشه دیگری بدهیم.