ابوالحسن داوودی، کارگردان سینمای ایران در مقابل فریدون جیرانی، میزبان تاک شوی ۳۵ نشسته و درباره مسائل پشت پرده سینما صحبت کرده است. از شبکه Gem و تاثیر آن فروش فیلم‌ها، تا مسائل دیگری در سینمای ایران.

گزیده‌ای از جملات مهم او در برنامه آینده را در پندار می‌خوانید:

مثلا همین داستان تبلیغاتی که در شبکه جم می‌شود. بابا دشمن ماست. زده توی سرش داره الان محصولاتی را که در همین جمهوری اسلامی ایران مجوز گرفته دارد تبلیغ می‌کند. با آن تبلیغ ما توانستیم فروشمان در سینما، حتی فیلم‌های متوسطمان بشود ۵ برابر. ما در سینما اگر سرپای خودمان بایستیم به نفع این نظام است.

خانه سینما همیشه در لحظات بحران به شدت موفق عمل کرده استهیچ کسی در خانه سینما نخواسته به صورت واقعی مسئولیت یک جراحی را بپذیرد که تکلیف این خانه را با خودش روشن بکند.

گفتند که آقا امسال یک جور برخورد دیگر قرار است با جشن بشود. به ما خود سینماگرها چند نفر از خود سینما زنگ زدند و اخطار دادند که  رعایت کنید.

یک گروهی آمده بودند با وضعیت خیلی عجیب و غریب. از این جوان‌های با شلوار جین پاره و این‌ها همه قیافه‌های عجیب و غریبی داشتند. ۶۰۷۰ عکاسی که روی صحنه بودند شروع کردند عکس گرفتن. بحث اصلی همین مساله حجاب‌ها و آدم‌هایی که بودند. چون من هم مسئول بودم

حکم ۵ سال زندان برای من بود که جرم ما هم اشاعه فحشا بود.

هم من می‌رفتم هم اصغر فرهادی می‌آمد همه می‌رفتیم پشت درهای بسته خانه سینما می‌نشستیم.

من آدمی هستم که دوست دارم به قانون پایبند باشم. قانون اگر حتی مخالف من باشد اما کدام قانون؟ قانون ارشاد؟‌قانون قوه قضاییه؟ به کدام‌یک باید وفادار باشم؟