زمانی بود که بامو دچار بحران وخیم بود: دهه ۵۰ میلادی یا دهه ۳۰ هجری خورشیدی. یک دهه که گذشت، بیامو محصولی عرضه کرد که نئوکلاس شناخته میشد و بحران این شرکت خودروسازی را به فراموشی سپرد.

۳ رده سدان بزرگ، کوچک و کوپه لوکس، بیامو هایی بودند که در آن زمان عرضه شد و بر اساس استراتژیهای شرکت، اصلیترین بخشهای بازار را در اختیار گرفتند. در ایران سدان بزرگ آن، با نامهای ۲۰۰۰، ۲۸۰۰ و ۳۰۰۰ وارد شدند.

اسپرت بودن ظاهر این بیامو ها باعث شد در سال ۱۳۴۵ خورشیدی، نمونه ۲۰۰۰ آن خودرویی بسیار محبوب در ایران باشد. این مدل گرانترین نوع ماشینهای لوکس بازار ایران بود و ۴۴ هزار تومان قیمت داشت. در حالی که بنزهای لوکس آن سال در ایران ۳۳ هزار تومن بیشتر قیمت نداشتند.

همین حالا هم میتوانید چنین بیامو های قدیمی و سالمی را با ۲۰ میلیون تومان بخرید.

اگر خاطرهای درباره این بیامو های قدیمی دارید، کامنت بگذارید.