سایدا میکویسیوت ۱۹ سال دارد. او در لیتونیا گریمور است. اما اگر شما عکس‌های زیر را ببینید، زود متوجه می‌شوید که او چیزی فراتر از یک گریمور است که در لندن زندگی می‌کند.
او از هیچ وسیله‌‌ی خاصی به‌جز لوازم آرایش و استعداد خودش در خلق این چهره‌ها استفاده نکرده است. او در مصاحبه‌ای در مورد کارهایش می‌گوید که «این کارها را با الهام از فیلم‌های ترسناک یا فیلم‌های کارگردانِ محبوبش تیم برتون» انجام داده است.
آنچه او را خبرساز کرده است این است که تمام این مهارت را خودش یاد گرفته است. او شروع حرفه‌‌ای این کار را از هالووین ۲۰۱۵ شروع کرده است. و این کارها نیز برایش در حدود ۲ تا ۳ ساعت زمان می‌برد.

makeup-artist-transformations-saida-mickeviciute-13-5767b89fbd564__700

makeup-artist-transformations-saida-mickeviciute-32-5767b8d84fef6__700makeup-artist-transformations-saida-mickeviciute-17-5767b8ab6bc5e__700makeup-artist-transformations-saida-mickeviciute-34-5767b8df6f055__700makeup-artist-transformations-saida-mickeviciute-35-5767d1c35bf08__700makeup-artist-transformations-saida-mickeviciute-22-5767b8bac18ca__700makeup-artist-transformations-saida-mickeviciute-30-5767b8d20482f__700makeup-artist-transformations-saida-mickeviciute-20-5767b8b32b89a__700 (1)