با دیدن تصویرهای عجیب نان‌های این مادر ژاپنی مطمئناً به رژیم غذایی‌تان فکر خواهید کرد. این نانوای ژاپنی در نان‌پزی خود به نام کونل هنر خود را در این حرفه نشان داد. این مادر ژاپنی ایده‌ی این نان‌ها را از نقاشی‌های پسرش گرفته است.
در درون نان‌ها شما می‌توانید گل‌ها و میوه‌ها و چیزهایی دیگری که در نقاشی پسرش بوده بیابید.
دستور پخت این نان هنوز مشخص نیست به چه صورت است، اما می‌توان حدس زد که پخت این نان باید بسیار شبیه به درست کردن سوشی باشد.
این نان‌ها زیبا را در زیر ببینید.

creative-bread-loave-art-konel-bread-japan-5-576bc5e5218d7__700creative-bread-loave-art-konel-bread-japan-13-576bc5ff93672__700

creative-bread-loave-art-konel-bread-japan-73-576bc6ab82e70__700creative-bread-loave-art-konel-bread-japan-16-576bc608e6ded__700creative-bread-loave-art-konel-bread-japan-55-576bc678c0966__700creative-bread-loave-art-konel-bread-japan-104-576bc6fe0fb4a__700creative-bread-loave-art-konel-bread-japan-97-576bc6ea7b182__700creative-bread-loave-art-konel-bread-japan-108-576bc70899886__700creative-bread-loave-art-konel-bread-japan-109-576bc70d30105__700creative-bread-loave-art-konel-bread-japan-111-576bc7139fc0b__700