کوداکروم نام فیلم‌های عکس‌های رنگی ست که از سال 1935 توسط ایستمن کوداک وارد بازار شده و تا 2009 فعالیت داشته است.
کوداکروم اولین و موفق‌ترین شرکت در تولید فیلم‌های عکس‌های رنگی بوده است. این شرکت با روش‌های نوین خود تصویرهای رنگی را به چاپ رسانده است. می‌توان به روش‌های اتوکروم و دوفاکالر اشاره کرد.

این عکس با فیلم کوداکروم گرفته شده است. عکس از خیابان شفتزبری از سمت سیرک پیکادلی ست، واقع در لندن. عکاس این عکس چارمرز بوترفیلد است که در تاریخ 1949 این عکس را ثبت کرده است.

L_2014-06-22-flashback-b70c4d10-73b6