در دوره‌ی مدرسه کاری که خیلی از دانش‌آموزان با دیگر همکلاسیان خود می‌کنند، مسخره کردن یک دیگر است و اگر تا به حال تلاش کرده باشید که در این مورد توضیح بدهید مطمئناً فکرتان هم به سیب نمی‌رسید. اما سیب دقیقاً همان چیزی ست که معلم بیرمنگامی اخیراً برای توضیح این مسئله از آن استفاده کرد.
روزی داتون به مدرسه‌ای سر زده بود تا به دانش‌آموزان آنجا مایندفولنس را بیاموزد. پس از آن در صفحه‌ی فیس‌بوک خود پستی را به‌اشتراک گذاشت که در آن نوشت که اخیراً درسی را درمورد مسخره کردن به دانش‌آموزان آموخته است.
این پست در شبکه‌های اجتماعی بسیار محبوب شد و این روزها یکی از موضوع‌های داغ در مجالس آنلاین است.

اما او چجوری با سیب در مورد مسخره کردن درس داد؟ خوب او با 2 تا سیب این کار را می کند. معلم شروع می‌کند از یکی از سیب‌ها تعریف و تمجید کردن و بچه‌ها را تشویق کرد به این کار و سپس با سیب دیگر شروع کرد به بدرفتاری کردن و تحقیر کردن و بچه‌ها را نیز تشویق به این کار کرد. برخی از شاگرادن گیج بودند و برخی دیگر در این آزمایش شرکت داشتند. معلم آن سیب را به زمین می‌کوبید و تحقیر می‌کرد. سپس معلم دو سیب را کنار هم قرار داد و گفت که آیا فرقی در آنها می‌بینند و بچه‌ها گفتند «نه». معلم آن دو سیب را نصف می‌کند و آنگاه درون سیب‌ها را به بچه‌ها نشان می‌دهد همین‌که بچه‌ها درون سیب را می‌بینند متوجه می‌شوند که رفتارها و حرف‌هایمان تا چه اندازه می‌تواند در درون فردی تاثیر داشته باشد بی‌آنکه از روی ظاهر بتوان تشخیص داد.