قدیمیترهای شبکههای اجتماعی، شبکهای را به یاد میآورند به نام فرندفید که بعد ها فیسبوک آن را بلعید. شبکه موکوم که چند روزی از تاسیس آن میگذرد ظاهرا آمده تا جای خالی آن را برای علاقمندان قدیمی پر کند.

موکوم (ماکوم) آمده تا سادگی محض را درست مثل فرندفید در اختیار کاربران بگذارد. میتوانید در آن عضو شده و شبیه توییتر، اما با استایل قدیمیتر فعالیت خود را شروع کنید. بنویسید، موسیقی بگذارید، عکس بگذارید و با دیگران معاشرت کنید.

ممکن است موکوم به دلیل دِمُده بودن، همین اول بازی شکست بخورد اما اگر دوام بیاورد ممکن است باز پاتوق ایرانی باشد که بیش از دیگر ملیتها در فرندفید بودهاند.

موکوم را میتوان فرندفید جدید نامید در آن عضو شد و منتظر ماند و دید چه اتفاقی برایش میافتد.

برای عضویت در موکوم به اینجا بروید و پندار را هم در موکوم اینجا «سابسکرایب» کنید.

به زودی درباره موکوم یا ماکوم بیشتر خواهیم خواند.